Arcangelo CORELLI

Arcangelo Corelli. İtalyan besteci. 1653-1713 yılları arasında yaşamış ilk konçerto ve keman virtüözüdür. Modern keman çalma tekniğinin kurucusu olarak daha sonraki kemancılar üzerinde büyük etkisi olmuştur. Roma’da sürgünde olan İsveç’in Katolik Kraliçesi Chiristina’nın  hizmetinde çalışan Corelli’nin çoğu popüler sonat ve trio sonat serilerinden oluşan çalışmaları altı opus numarası altında toplanmıştır. Çağdaşı olan birçok besteci tarafından da kullanılan bir dans ezgisi ‘La Follia’ üzerinde çeşitlemeleri ve opus 8 numaralı ‘Christmas Konçertosu’ ünlüdür.

Antonio CALDARA

(1670   – 1736)

Antonio Caldara   (1670   – 1736)  Barok müzik döneminde yaşamış bir  klasik Batı müziği bestecisidir.

Caldara Venedikte 1670 veya 1671de doğdu. Babası kemancıydı. Venedik’in ana katedrali olan San Marco Bazilikası korosuna çocukken girdi ve burada “Giovanni Legrenzi” adlı bir müzisyenin hocalığı altında birkaç müziksel çalgı çalmayı da öğrendi. Bazilika maaş listelerinde önce kontralto ses ve viyolonsel çalgıcısı olarak ve sonra da viyola ve benzer çalgılar olan “viyola da spalla” ve “violoncino” çalgıcısı olarak maaş aldığı görülmektedir. Müzisyen loncası olan “St Cecila Loncası” kurucu üyesi ve “çalgıcılar loncası (arte di sonodori)” üyesi olduğu da görülür. 1689′da ilk operası olan “L’Argene” küçük bir tiyatroda sahnelendi. 1690′li yıllarda Caldara ismi bilinen bir besteci ve kendi kendinin patronu olarak çalışan şarkıcı ve çalgıcı olarak Venedik’te hayatını sürdürdü. 1696 ve 1997de sırasıyla “Il Tirsi” ve “La promessa serbata (Tutulan vaat)” adlı operaları besteleyip yayınlandı ve bu sıralarda konserler için oratoryolar da bestelemeye başladı.
Okumaya devam et

Carlo GESUALDO

1561-1613 yılları arasında yaşayan erken barok dönem bestecisi ve Venosa prensi. Eşliksiz koro için yazdığı 5,6,7 partili madrigallerle armonik yazıya eğilim gösteren öncü bir yaklaşımı bilinçle gerçekleştirmiştir.

Dönemin ileri bir aydını olarak yetişen Gesualdo soylu ve zengin olmanın avantajıyla bilim adamları ve sanatçıları çevresinde toplamıştı. 1590′da karısıyla karısının sevgilisini ve ondan doğduğunu sandığı oğlunu öldürmüş ferrara eyaletindeki este şatosuna sığınarak trajik yaşam biçimini sürdürmüştü.

Dietrich BUXTEHUDE

Alman besteci ve organist. Helsingborg’ta doğmuştur. Oldesloe’da doğduğu da iddia edilir. İlk müzik derslerini ve terbiyesini babasından almış kısa zamanda yetişip gelişerek organist olarak çeşitli vazifelerde  bulunmuştur.30 yaşında iken Lübeck’te Saint-Marie kilisesinde Franz Tunder’ın ölümüyle boşalan yere organist tayin edilmiş, tam 40 yıl boyunca bu görevde  kalmıştır.

J.S.BACH’TA dahil olmak üzere devrin  ünlü müzisyenleri birçok defa BUXTEHUDE’yi dinlemek  için Lüebeck’e gitmişlerdir. Aynı şehirde  ölmüştür.


Francesco CAVALLİ

(1602- 1676)

 

Bir İtalyan erken barok dönemi bestecisidir. Asıl adı Pier Francesco Caletti-Bruni olup kendisine mali destek sağlayan Venedikli soylu olan Cavalli ismi ile bilinmektedir.

1616′da Venedik’te San Marco Bazilikası koro şarkıcısı olarak müzik kariyerine başladı; 1639′da aynı kurumda birinci orgcu oldu ve 1668de şapel-master olarak bu kurumun en yüksek müzik mevkiine geçti. Bu kadar uzun süren bir kiliseye bağlı müzik kariyerine rağmen Cavalli bir opera bestecisi olarak bilinmektedir.

Venedik’te ilk opera evi açıldığı zaman 1639da opera sahnesi için “Le nozze di Teti e di Peleo (Teti ve Peleo’nun Evlenmesi)” adlı ilk eserini besteledi. Bundan sonra Venedik’te bestelenen ve yayımlanan eserleriyle büyük ün kazandı. 1660da Serkeş adlı kendi bestelediği opera eserinin Fransa’da ilk yapımı için Paris’e davet edildi. 1662de “Ercolle Amante (Seven Herkül)” eserinin Louvre Sarayı’nda Fransız Kralı XIV. Louis’in evlenme töreni için yapımı dolayısıyla yine Paris’i ziyaret etti. 1676′da 73 yaşında Venedik’te öldü.
Okumaya devam et

Franz Joseph HAYDN

Klasik dönemin ünlü Avusturyalı Bestecisi. Hem Mozart’ı hem Beethoven’i etkilemiştir. Baba Haydn olarak bilinir. En çok senfoni türündeki eserleriyle tanınır; bu türde 104 eser vermiştir.

Okumaya devam et

Francesco GEMİNİANİ

(1687-1762)

İtalyan besteci ve kemancıdır. Corelli’ den ders aldı. 1707′den başlayarak dört yıl süreyle Lucca ve Napoli orkestralarında çaldı. 1714′den sonra Londra. Paris ve Dublin’de yaşadı. Daha çok içgüdüye dayanan bir çalışla Corelli geleneğini sürdürdüğü söylenir. Nitekim bu özelliği eserlerine de yansır. 1731′de yayımlanan Keman Çalma Sanatı adlı kitabı, ilk keman metodu olarak bilinir. Keman için 18 konçerto ve 24 sonat, viyolonsel için sonatlar besteledi. 1716′da yayımlanan opus 1 keman için sonatası, teknik zorluğu nedeniyle çalınamaz kabul edilir. En ünlü eseri konçerti grossi’sidir.

François COUPERİN

(1668- 1733)

Fransız orgcusu, klavsencisi ve bestecisi. Büyük lakabıyla anılan François Couperin, ilk müzik derslerini, Saint-Gervais kilisesinde orgculuk ya­pan babasından aldı; on bir yaşın­dayken babası ölünce, Saint-Jacques-la-Boucherie kilisesinin orgcu­su Thomelin’le çalıştı.

1689′da Saint-Gervais kilisesi orgculuğuna atandı. 1693′te Thomelin’in yerine, krallık şapelinin dört orgcusundan biri oldu; ayrıca krallık ailesinden birçok çocuğun müzik öğretmenliği­ne getirildi. Bütün bu etkinliklerinin yanı sıra, yüksek sosyetenin izlediği birçok konsere katıldı; bununla birlikte çok az resmî görev aldı (ama Louis XIV’ ün hükümdarlığı sı­rasında, pazar günleri kralın çok beğendiği konserler veriyordu).
Okumaya devam et

George Philipp TELEMANN


Klasik müziğin hemen her türünde yapıtlar vermiş, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle tanınmış Alman besteci (1681-1767) Georg Philipp Telemann, Magdeburg’da doğdu. Protestan bir din adamının oğluydu. Küçük yaşta müzik yeteneğini kanıtlamasına karşın, ailesi müzikle uğraşmasını istemiyordu. Hiçbir zaman müzik eğitimi görmeyen Telemann kendi kendini yetiştirmek zorunda kaldı. Keman, obua, flüt, viola da gamba ve klavyeli çalgıları çalmayı öğrendi. 1701′de Leipzig Üniversitesi’nde hukuk öğrenimine başladı, ama asıl ilgi alanı müzik olduğundan okulu yanda bıraktı.
Okumaya devam et

Giuseppe TORELLİ

İtalyan besteci ve Keman virtüözü. Keman çalma tekniğindeki başarısıyla  şöhret yapmış, sonraları Büyük Konçerto  adı verilen Concerto Grosso tarzını ilk defa  deneyerek bestecilikte bir yeniliğin başlangıç noktasını teşkil etmiştir. Konçertoyu üç solo çalgı için yazan Torelli ‘ nin  bu yeniliği Vivaldi-Handel – Mozart tarafından benimsenerek geliştirilmiştir. Bolonya ‘ da ölmüştür. Eserlerinden geride kalan bazıları şunlardır:

Sonate Tre , Concerto da Camera , Concertino per Camera , Sinfonie 3 , Concerti Musicali .